ท่องเที่ยวไทย

เปิดโลกท่องเที่ยวไทยตามนโยบายเที่ยวปันสุข

สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการไปท่องเที่ยวในช่วงนี้ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ได้เงินคืน ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ได้กำไรเห็น ๆ เนื่องจากทางรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเพิ่มส่วนลดค่าที่พักและอาหารให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม “เที่ยวปันสุข” ซึ่งกิจกรรม “เที่ยวปันสุข” เป็นกิจกรรมที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวยังต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว เนื่องจากการปิดประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคระบาดเข้ามาในประเทศ ซึ่งการออกนโยบายนี้ยังเป็นข้อดีกับนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ เพราะว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าที่พักในการท่องเที่ยวไปได้เป็นจำนวนมาก เพราะการท่องเที่ยวในช่วงนี้ถือว่ามีความสำคัญที่ช่วยลดภาวะความตึงเครียดหลังจากที่ต้องอยู่ในสภาวะกดดันจากการต้องอยู่ในพื้นที่จำกัด เช่น การทำงานที่บ้าน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโรควิด-19 เป็นต้น แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี ทำให้ยอดเงินในการใช้จ่ายเงินอยู่ในวงจำกัด ดังนั้นเมื่อทางรัฐบาลได้ออกนโยบายนี้มาจึงช่วยให้กระตุ้นการท่องเที่ยวได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักยังพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น โดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยลง ดังนั้นสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวไทยในช่วงนี้ อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนกับนโยบายเที่ยวปันสุขที่ทางรัฐบาลจัดขึ้น เพราะนโยบายนี้จะทำให้ท่านเที่ยวได้มากขึ้นในงบประมาณที่น้อยลง ความสุขจากการเที่ยวจะช่วยเพิ่มพลังกาย พลังใจในการเดินหน้าต่อไป

Scroll to top